132 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Chāoyáng qū, Haidian
Múi giờ:Giờ Chuẩn Trung Quốc
Giờ địa phương:Thứ Năm 09:36
Mã Vùng liên quan:130131133134013411342

Dữ liệu kinh doanh dành cho 132

Các doanh nghiệp ở 132  - Trung Quốc