133 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Chāoyáng qū, Pǔdōng, WangJing
Múi giờ:Giờ Chuẩn Trung Quốc
Giờ địa phương:Thứ Bảy 05:06
Mã Vùng liên quan:130131132134013411342

Dữ liệu kinh doanh dành cho 133

Các doanh nghiệp ở 133  - Trung Quốc