139 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Chāoyáng qū, Jìngān, Xúhuì
Múi giờ:Giờ Chuẩn Trung Quốc
Giờ địa phương:Thứ Ba 22:59
Mã Vùng liên quan:13481349135136137138

Dữ liệu kinh doanh dành cho 139

Các doanh nghiệp ở 139  - Trung Quốc