159 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Chāoyáng qū, Jìngān, Pǔdōng, Siming, Xúhuì, Xújiāhuì
Múi giờ:Giờ Chuẩn Trung Quốc
Giờ địa phương:Thứ Bảy 05:32
Mã Vùng liên quan:152153155156157158

Dữ liệu kinh doanh dành cho 159

Các doanh nghiệp ở 159  - Trung Quốc