23 Mã Vùng

Trùng Khánh | Trung Quốc

Trùng Khánh (重庆) là một thành phố lớn ở Tây Nam Trung Quốc và là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh được hình thành vào ngày 14 tháng 3 năm 1997 khi nó tách ra từ tỉnh Tứ X..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Trùng Khánh
Các vùng lân cận:JieFangBei ShangQuan, Jiāngběi Qū, Jiǔlóngpō Qū, LongXi, Nán'àn Qū, Shāpíngbà Qū, YangHe HuaYuan, Yúzhōng Qū
Múi giờ:Giờ Chuẩn Trung Quốc
Giờ địa phương:Thứ Bảy 16:07
Mã Vùng liên quan:202122242527

Dữ liệu kinh doanh dành cho 23

Các doanh nghiệp ở 23  - Trùng Khánh