452 Mã Vùng

Tề Tề Cáp Nhĩ | Trung Quốc

Tề Tề Cáp Nhĩ (齐齐哈尔市) là một địa cấp thị tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dân số khoảng 6,011 triệu người, trong đó 1.438.550 là dân thành thị (tháng 1 năm 2005). Diện tích nội thành 4.310 km²; tổng diện tích là 42.469 km². Độ cao 146 trên mực..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Tề Tề Cáp Nhĩ
Múi giờ:Giờ Chuẩn Trung Quốc
Giờ địa phương:Thứ Hai 05:28
Mã Vùng liên quan:451453454455456457

Dữ liệu kinh doanh dành cho 452

Các doanh nghiệp ở 452  - Tề Tề Cáp Nhĩ