455 Mã Vùng

Tuy Hóa | Trung Quốc

Tuy Hoá (绥化市) là một địa cấp thị tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Tuy Hóa
Các vùng lân cận:中央大街, 靖宇
Múi giờ:Giờ Chuẩn Trung Quốc
Giờ địa phương:Thứ Hai 06:24
Mã Vùng liên quan:451452453454456457

Dữ liệu kinh doanh dành cho 455

Các doanh nghiệp ở 455  - Tuy Hóa