457 Mã Vùng

Gia Cách Đạt Kỳ | Trung Quốc

Gia Cách Đạt Kỳ (Oroqen: Jagdaqi Trung văn giản thể: 加格达奇); Trung văn phồn thể: 加格達奇區; bính âm: Jiāgédáqí Qū) là một khu (quận) thủ phủ của địa cấp thị Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Mặc dù trên danh nghĩa khu vực quận này thuộc về Kỳ tự tr..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Gia Cách Đạt Kỳ
Múi giờ:Giờ Chuẩn Trung Quốc
Giờ địa phương:Thứ Sáu 12:04
Mã Vùng liên quan:451452453454455456

Các doanh nghiệp ở 457  - Gia Cách Đạt Kỳ