5231 Mã Vùng

Hải Môn | Trung Quốc

Hải Môn (chữ Hán phồn thể: 海門市, chữ Hán giản thể: 海门市) là một thị xã thuộc địa cấp thị Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã này được lập tháng 6 năm 1994 trên cơ sở huyện. Hải Môn có diện tích 1001 ki-lô-mét vuông, dân số 1,01 triệu ng..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Hải Môn
Múi giờ:Giờ Chuẩn Trung Quốc
Giờ địa phương:Thứ Hai 09:40
Mã Vùng liên quan:521152175235232527531