5232 Mã Vùng

Khải Đông | Trung Quốc

Khải Đông (chữ Hán phồn thể: 啟東市, chữ Hán giản thể: 启东市) là một thị xã thuộc địa cấp thị Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã này nằm ở nơi giáp giới của Đông Hải, Hoàng Hải và Trường Giang, bờ bắc của cửa sông Trường Giang đổ vào biển..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Khải Đông
Múi giờ:Giờ Chuẩn Trung Quốc
Giờ địa phương:Thứ Hai 08:45
Mã Vùng liên quan:521152185235231527532