5241 Mã Vùng

Thái Châu | Trung Quốc

Thái Châu là một thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thái Châu nằm bên bờ Bắc sông Dương Tử, giáp Nam Thông về phía Đông, Diêm Thành về phía Bắc, Dương Châu về phía Tây.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Thái Châu
Múi giờ:Giờ Chuẩn Trung Quốc
Giờ địa phương:Thứ Sáu 16:13
Mã Vùng liên quan:5211521752352445247527

Dữ liệu kinh doanh dành cho 5241