527 Mã Vùng

Tú Thiên | Trung Quốc

Tú Thiên hay Túc Thiên (giản thể: 宿迁; bính âm: Sùqiān ) là một địa cấp thị ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nó giáp Từ Châu về phía Tây Bắc, Liên Vân Cảng về phía Đông Bắc, Hoài An về phía Nam, và tỉnh An Huy về phía Tây.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Tú Thiên
Múi giờ:Giờ Chuẩn Trung Quốc
Giờ địa phương:Thứ Hai 09:54
Mã Vùng liên quan:52352315232524152445247

Dữ liệu kinh doanh dành cho 527

Các doanh nghiệp ở 527  - Tú Thiên