Mã Vùng tại Quảng Tây


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +86

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
770Đông Hưng (Quảng Tây)Quảng TâyTrung QuốcGiờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
771Nam Ninh, Quảng TâyQuảng TâyTrung Quốc803788Giờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
772Liễu ChâuQuảng TâyTrung QuốcGiờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
773Quế LâmQuảng TâyTrung Quốc649352Giờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
774Ngô ChâuQuảng TâyTrung Quốc265846Giờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
776Bách SắcQuảng TâyTrung Quốc90603Giờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
777Khâm ChâuQuảng TâyTrung Quốc100996Giờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
778Hà TrìQuảng TâyTrung QuốcGiờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
779Bắc Hải, Quảng TâyQuảng TâyTrung Quốc289568Giờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
7808Quảng TâyTrung QuốcGiờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
7815Bằng TườngQuảng TâyTrung QuốcGiờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
7847Quảng TâyTrung QuốcGiờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
7848YongfuQuảng TâyTrung QuốcGiờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
7852Quảng TâyTrung QuốcGiờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
799Bằng TườngQuảng TâyTrung QuốcGiờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
8067Bằng TườngQuảng TâyTrung QuốcGiờ Trung Quốc12:37 Th 5UTC+08
Trang 1