Mã Vùng tại Sơn Đông

Thành phố đông dân nhất trong Sơn Đông    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +86

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
319Hình ĐàiHà Bắc (Trung Quốc)Trung Quốc611739Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
474Tế NinhSơn ĐôngTrung Quốc450327Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
530Hà TrạchSơn ĐôngTrung Quốc254602Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
531Tế NamSơn ĐôngTrung Quốc4,3 triệuGiờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
532Thanh ĐảoSơn ĐôngTrung Quốc3,7 triệuGiờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
533Truy BácSơn ĐôngTrung Quốc3,1 triệuGiờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
534Đức Châu, Sơn ĐôngSơn ĐôngTrung Quốc379555Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
535Yên ĐàiSơn ĐôngTrung Quốc719332Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
536Duy PhườngSơn ĐôngTrung Quốc394732Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
537Tế NinhSơn ĐôngTrung Quốc450327Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
538Thái An, Sơn ĐôngSơn ĐôngTrung Quốc5,5 triệuGiờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
539Lâm NghiSơn ĐôngTrung Quốc270669Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
5401Cự DãSơn ĐôngTrung Quốc58107Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
5422Giao Châu, Thanh ĐảoSơn ĐôngTrung Quốc165026Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
5427Sơn ĐôngTrung QuốcGiờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
5430Sơn ĐôngTrung QuốcGiờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
5448Tế DươngSơn ĐôngTrung QuốcGiờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
5457Bồng LaiSơn ĐôngTrung Quốc85279Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
546Đông DinhSơn ĐôngTrung Quốc306450Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
5467AnqiuSơn ĐôngTrung Quốc105665Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
5473Khúc PhụSơn ĐôngTrung Quốc85144Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
5482Sơn ĐôngTrung QuốcGiờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
5483Tứ ThủySơn ĐôngTrung Quốc90175Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
5492Nghi Thủy, Lâm NghiSơn ĐôngTrung Quốc94115Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
631Uy HảiSơn ĐôngTrung Quốc152595Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
632Tảo TrangSơn ĐôngTrung Quốc183665Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
633RizhaoSơn ĐôngTrung QuốcGiờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
634Lai Vu, Sơn ĐôngSơn ĐôngTrung Quốc124108Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
635Liêu ThànhSơn ĐôngTrung Quốc226930Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
7442Lai DươngSơn ĐôngTrung Quốc169594Giờ Trung Quốc00:56 Th 3UTC+08
Trang 1