Mã Vùng tại Tứ Xuyên

Thành phố đông dân nhất trong Tứ Xuyên    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +86

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
28Thành ĐôTứ XuyênTrung Quốc7,4 triệuGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
515Giáp GiangTứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
573Quảng HánTứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
810Tứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
813Tự CốngTứ XuyênTrung Quốc689961Giờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
816Miên DươngTứ XuyênTrung Quốc264136Giờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
817Nam SungTứ XuyênTrung Quốc7,2 triệuGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
818Đạt ChâuTứ XuyênTrung Quốc130749Giờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
8236Tứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
8244Giang DuTứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
825Toại NinhTứ XuyênTrung Quốc124924Giờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
826Quảng An (địa cấp thị)Tứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
8269Tứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
827Ba TrungTứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
8279Ba TrungTứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
8286Tứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
830Lô Châu, Tứ XuyênTứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
831Nghi TânTứ XuyênTrung Quốc242111Giờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
832Nội GiangTứ XuyênTrung Quốc546854Giờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
833Lạc Sơn, Tứ XuyênTứ XuyênTrung Quốc154477Giờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
834Tây XươngTứ XuyênTrung Quốc126787Giờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
835Nhã AnTứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
836Khang ĐịnhTứ XuyênTrung Quốc100000Giờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
837BarkamTứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
838Đức DươngTứ XuyênTrung Quốc152194Giờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
839Quảng Nguyên, Tứ XuyênTứ XuyênTrung Quốc213365Giờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
8425Mi SơnTứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
8437Tứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
919Tam ĐàiTứ XuyênTrung Quốc58346Giờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
9467Đại ẤpTứ XuyênTrung QuốcGiờ Trung Quốc09:00 Th 2UTC+08
Trang 1