Vanuatu | Mã Vùng

Mã Vùng tại Vanuatu

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +678

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
22Va-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
23Va-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
24Va-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
25Va-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
26Va-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
27Va-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
28Va-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
29Va-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
36Va-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
37Va-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
38Va-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
48Va-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
53DigicelDi độngVa-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
54DigicelDi độngVa-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
55DigicelDi độngVa-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
56DigicelDi độngVa-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
57DigicelDi độngVa-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
59DigicelDi độngVa-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
70Telecom VanuatuDi độngVa-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
71Telecom VanuatuDi độngVa-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
73Telecom VanuatuDi độngVa-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
74Telecom VanuatuDi độngVa-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
75Telecom VanuatuDi độngVa-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
76Telecom VanuatuDi độngVa-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
77Telecom VanuatuDi độngVa-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
88Va-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
900Can'l Holding Ltd.Đặc biệtVa-nu-a-tuGiờ Vanuatu02:00 Th 7UTC+11
Trang 1