Mã Vùng tại Việt Nam

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Việt Nam


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +84

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
120MobiFoneDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
121MobiFoneDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
122MobiFoneDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
123VinaphoneDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
124MobiFoneDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
125VinaphoneDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
126MobiFoneDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
127VinaphoneDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
128MobiFoneDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
129VinaphoneDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
163Viettel MobileDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
164Viettel MobileDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
165Viettel MobileDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
166Viettel MobileDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
167Viettel MobileDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
168Viettel MobileDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
169Viettel MobileDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
186VietnamobileDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
188VietnamobileDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
199GTelDi độngViệt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
20Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
210Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
211Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
218Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
219Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
22Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
230Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
231Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
240Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
241Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
25Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
26Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
27Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
280Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
281Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
29Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
30Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
31Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
320Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
321Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
33Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
350Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
351Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
36Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
37Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
38Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
39Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
4Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
500Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
501Việt NamGiờ Việt Nam05:46 Th 6UTC+07
Trang 1Tiếp theo