Zambia | Mã Vùng

Mã Vùng tại Zambia


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +260

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
211Lusaka ProvinceDăm-bi-aGiờ Zambia10:59 Th 3UTC+02
212Luapula ProvinceDăm-bi-aGiờ Zambia10:59 Th 3UTC+02
213Southern ProvinceDăm-bi-aGiờ Zambia10:59 Th 3UTC+02
214Northern ProvinceDăm-bi-aGiờ Zambia10:59 Th 3UTC+02
215Central ProvinceDăm-bi-aGiờ Zambia10:59 Th 3UTC+02
216Eastern ProvinceDăm-bi-aGiờ Zambia10:59 Th 3UTC+02
217Western ProvinceDăm-bi-aGiờ Zambia10:59 Th 3UTC+02
218Dăm-bi-aGiờ Zambia10:59 Th 3UTC+02
95Cell ZDi độngDăm-bi-aGiờ Zambia10:59 Th 3UTC+02
96MTNDi độngDăm-bi-aGiờ Zambia10:59 Th 3UTC+02
97AirtelDi độngDăm-bi-aGiờ Zambia10:59 Th 3UTC+02
Trang 1