14 Mã Vùng

Rutenga | Zimbabwe

Rutenga is a growth point in Masvingo Province in Zimbabwe. It straddles the A4 highway between Beitbridge and Masvingo. It is the de facto capital of Mwenezi (District).  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Rutenga
Múi giờ:Giờ Trung Phi
Giờ địa phương:Thứ Năm 07:04
Mã Vùng liên quan:1471516171819

Các doanh nghiệp ở 14  - Rutenga