19 Mã Vùng

Plumtree | Zimbabwe

Plumtree is a small town in Zimbabwe. Alongside marula trees, wild plum trees ('umqokolo' in Ndebele language) grew abundantly in the area, hence the name Plumtree.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Plumtree
Múi giờ:Giờ Trung Phi
Giờ địa phương:Thứ Ba 06:17
Mã Vùng liên quan:131415161718

Dữ liệu kinh doanh dành cho 19

Các doanh nghiệp ở 19  - Plumtree