341 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Industrialnyy rayon, Leninskiy rayon, Oktyabrskiy rayon, Pervomayskiy rayon, Ustinovskiy
Múi giờ:Giờ Chuẩn Krasnoyarsk
Giờ địa phương:Thứ Tư 18:10
Mã Vùng liên quan:342343345346347349

Dữ liệu kinh doanh dành cho 341

Các doanh nghiệp ở 341  - Nga