347 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Dema, Komendantsky Aerodrom Municipal Okrug, Pervomayskiy 2, Pugachevskaya, Shaksha, Zaton
Múi giờ:Giờ Chuẩn Krasnoyarsk
Giờ địa phương:Thứ Tư 11:55
Mã Vùng liên quan:341342343345346349

Dữ liệu kinh doanh dành cho 347