49 Mã Vùng

Bechar | Algérie

Bechar là một đô thị thuộc tỉnh Béchar, Algérie. Dân số thời điểm năm 2002 là 134.954 người.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Bechar
Các thành phố liên kết:Tindouf |  Adrar  | Nhiều hơn
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Ba 08:54
Mã Vùng liên quan:394143454648

Dữ liệu kinh doanh dành cho 49

Các doanh nghiệp ở 49  - Bechar