31 Mã Vùng

Constantine | Algérie

Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Constantine
Các thành phố liên kết:Mila
Các vùng lân cận:18 eme Arrondissment, Belle Vue, Cité Boussouf, ONAMA, Roudji, Sidi Mabrouk Inférieur, Sidi Mabrouk Superieur
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Năm 11:04
Mã Vùng liên quan:323334353637

Dữ liệu kinh doanh dành cho 31

Các doanh nghiệp ở 31  - Constantine